Català Castellano English

Observatori del Cinema Europeu Contemporani

L'OCEC (Observatori del Cinema Europeu Contemporani) és un projecte de recerca finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i liderat pel grup CINEMA (Col·lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals) de la Universitat Pompeu Fabra. Va néixer el 2006 a partir de l'anterior projecte Corrents Estètiques de l'Audiovisual en el Context Europeu (CEACE) i des de llavors ha desenvolupat una intensa activitat investigadora que s'ha concretat en les tres edicions de la Mostra Internacional de Cinema Europeu Contemporani (MICEC, 2006, 2007 i 2008), que han consolidat la tasca iniciada amb el I Congrés Internacional sobre Cinema Europeu Contemporani (CICEC, 2005). Actualment el seu focus d'interès és l'estudi del gest en el cinema europeu contemporani, amb la preparació d'un congrés i un llibre d'aparició imminent.

Projecte cancel·lat

-->