Català Castellano English

L'observatoriL’OCEC (Observatori del Cinema Europeu Contemporani), fundat pel catedràtic Domènec Font, pretén ser un portal d’intercanvi de coneixement i de difusió de la informació al voltant del cinema europeu contemporani.

L’OCEC planteja un acostament analític i interdisciplinari a la cinematografia europea de les darreres dècades, convertint-la en punt de partida de reflexions que també contemplen l’estètica, la història de l’art o la filosofia per a articular des del cinema una investigació en profunditat sobre l’imaginari visual construït a Europa i sobre Europa. Considerant les variables socioeconòmiques i polítiques i les diferents realitats culturals, la seva recerca se situa en un doble eix, estètic i industrial, per a analitzar la realitat de les indústries culturals i la genealogia de les seves pràctiques simbòliques.

Entre els objectius de l’OCEC es troba realitzar un seguiment permanent de les diverses propostes fílmiques que conformen el cinema europeu de les darreres dècades i una investigació detallada dels cànons, les normes estètiques i els criteris industrials que configuren aquest conjunt múltiple de la cultura europea entre polítiques, fronteres i llengües diverses. Es tracta d’articular una reflexió institucional, pragmàtica i textual sobre les cinematografies nacionals en l’època de la globalització. Si el cinema és un baròmetre sensitiu dels esdeveniments culturals i polítics és necessari analitzar els canvis de les darreres dècades en el continent europeu: la crisi de l’estat nacional, el descentrament d’Europa entre els antics països de l’Est i els països mediterranis, la transformació demogràfica de la població europea cap a comunitats multiètniques i multiculturals, el continent assetjat per la crisi del mercat únic... Factors que defineixen la idea d’una Europa babèlica, desterritorialitzada, en permanent qüestionament, en contínua reubicació geopolítica i amb dinàmiques culturals emergents i diversificades.

El procés de treball de l’OCEC exigeix metodologies interdisciplinàries en la mesura que ha d’incidir en tots aquells aspectes econòmics, polítics, culturals i estètics que afectin a la configuració i catalogació d’aquest cinema. Actualment el principal focus d’interès del grup és l’estudi del gest en aquest context que viu (i sofreix) el cinema europeu contemporani: la investigació pretén dilucidar si existeixen uns gestos específics i en quina mesura es relacionen amb la tradició europea i la d’altres cultures cinematogràfiques, tot analitzant també els seus mètodes creatius en la relació entre cineasta i actor.

El treball de l’OCEC ha continuat la tasca iniciada amb el I Congrés Internacional sobre Cinema Europeu Contemporani (CICEC, 2005) amb dos congressos més (2006 i 2007) i tres edicions de la Mostra Internacional de Cinema Europeu Contemporani (MICEC, 2006, 2007 i 2008). Per altra banda, el llibre Derivas del cine europeo contemporáneo fou editat en el marc de la segona d’aquestes mostres.

L’Observatori del Cinema Europeu Contemporani té un aval acadèmic i científic de primer ordre en el grup de recerca Col·lectiu d’Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA, Universitat Pompeu Fabra), que va obtenir un reconeixement I+D el 2003. Els seus treballs d’anàlisi, banc de dades, estudis i assaigs al voltant del cinema recent se situen en la mateixa línia de recerca.↑ INICI