Català Castellano English

ANAR A > POÈTIQUES DEL GEST EN EL CINEMA EUROPEU CONTEMPORANI

ANAR A > DERIVAS DEL CINE EUROPEO CONTEMPORÁNEO

ANAR A > ALTRES PUBLICACIONS

ANAR A > PRODUCCIÓ ACADÈMICA

ANAR A > PRODUCCIÓ AUDIOVISUALPoètiques del gest en el cinema europeu contemporani

Portada llibre "Poètiques del gest en el cinema europeu contemporani"A l'espai suspès del gest es juga una emergència temporal que enllaça història, memòria i emoció; el sagrat i el profà; el visible i l'invisible. Aquesta naturalesa mistérica, intermediària, del gest, observable potser en les seves millors manifestacions artístiques, és l'assumpte d'algun dels articles d'aquest llibre. La majoria d'ells sospesen i analitzen la seva particular naturalesa temporal, la seva articulació complexa entre règims de visibilitat i temporals. En el gest emergeix alguna cosa que roman, una supervivència, dirà Aby Warburg, que es teixeix amb altres en una trama d'afectes profunds.

En els anys vint, i en els primers anys trenta, el gest apareix com a noció central en l'àmbit de les transformacions de la representació considerades a la llum de la reproductibilidad tècnica, de la revolució perceptiva i de pensament operada per la fotografia, el cinema, la ràdio… En aquesta transformació, els gestos codificats, llegibles i decisius del gran art; o bé els gestos retòrics, indexats, apresos, de la tradició teatral clàssica; cedeixen el seu lloc a l'exploració del gest quotidià, fugaç, inadvertit, inconscient, popular, brut; revelat per l'ull mecànic de la càmera o ben construït en el muntatge amb altres gestos com a apel·lació a l'espectador que, al seu torn, es veu reclamat a produir els seus propis gestos com a manera d'apropiació de la història.

Les imatges cinematogràfiques es poden indagar com a xarxes de gestos trenats. A la nostra mà està la possibilitat de veure què gestos, com es trenen i quins fils determinen el dibuix general. Heus aquí la nostra hipòtesi: veure el cinema europeu del segle XXI, i la història que ho determina, des de les poètiques del gest.↑ INICI

Derivas del cine europeo contemporáneo

Portada llibre "Derivas del cine europeo contemporáneo"El llibre Derivas del cine europeo contemporáneo (edició a càrrec de Domènec Font i Carlos Losilla) fou publicat en el marc de la Mostra Internacional de Cinema Europeu Contemporani 2007 amb la intenció de reunir una variada i innovadora contribució assagística sobre les tendències estètiques que conformen el mosaic cinematogràfic europeu.

El cinema europeu contemporani, autèntic creuament de cultures, està exercint avui en dia el mateix paper que en el seu moment va assumir el cinema de Hollywood. Si en els anys trenta i quaranta del segle XX cineastes com el vienès Fritz Lang, el britànic Alfred Hitchcock o el francès Jean Renoir es refugiaren als Estats Units per portar al límit una estètica inventada en els seus respectius països d’origen, avui David Lynch (Inland Empire), Abel Ferrara (Mary), Hou Hsiao-hsien (Le voyage du ballon rouge) o Nobuhiro Suwa (Une couple parfait) passen per Europa –s’ha de contemplar el continent com a lloc de pas– amb el fi d’abduir la seva història cultural i transformar-la en una altra cosa, un lloc per a la creació on tot està permès. I, a la vegada, els cineastes europeus més irreductibles recullen l’herència de la modernitat i la condueixen a aquestes línies frontereres que gaudeixen de majors nivells d’ebullició.

Per una banda, els més veterans no només segueixen el seu camí, sinó que a cada pas el reinventen: els francesos Jacques Rivette, Alain Resnais o Claude Chabrol; l’italià Marco Bellocchio; el portuguès Manoel de Oliveira... tots ells insisteixen en una espiral creativa que segueix marcant tendències. Per l’altra, els joves sorprenen dia a dia, incorporen una herència irrenunciable en el marc de nous modes d’expressió: hi ha moviments sísmics en diverses zones europees –des d’Alemanya als països de l’Est, des de Portugal a la pròpia Espanya– on ningú hagués dit, fa pocs anys, que pogués forjar-se una cosa semblant a un “nou cinema”. En fi, caòtics i impredictibles, sense rostre ni identitat, libèrrims i d’insultant vitalitat: aquests són els camins del cinema europeu actual que es cartografien a Derivas del cine europeo contemporáneo.

El llibre consta de les següents aportacions:

• Hojas de Ruta, per Domènec Font

• Modernidad en la posmodernidad: La Nouvelle Vague a comienzos del siglo XXI, per Carlos F. Heredero

• Paisajes nacionales y espesura ambiental: Viático por el cine europeo contemporáneo, per Domènec Font

• Hipótesis para un cine europeo: el tiempo y el lugar del principio de incertidumbre, per Jean Michel-Frodon

• Difusión, difuminación, disolución: La vida de los otros cines europeos, per Carlos Losilla

• La modernidad europea en el cine asiático: reflexiones sobre una migración estética, per Àngel Quintana

• Festivales, museos y otras orillas del audiovisual: Notas sobre el estado de salud del documental y la ficción, per Antonio Weinrichter

• Los ojos no quieren cerrarse, per Santos Zunzunegui

• Un panorama del cine europeo: Tendencias de la industria cinematográfica europea actual, per José Enrique Monterde

• Europa fantasma: cine europeo del otro lado, per Adrian Martin

• Otras voces, otros ámbitos: sobre el cine portugués contemporáneo, per Fran Benavente i Glòria Salvadó

• El nuevo cine alemán: la última ola, per Violeta Kovacsics

• Reyes y reinas del nuevo cine francés, per Imma Merino

• Materia para el ojo o el retorno a lo real: Notas sobre cine español, 1990-2006, per José Luís Castro de Paz

• Ángel negro en la nieve: El cine contemporáneo en el Este de Europa, per Ivan Pintor Iranzo

Font, D. & Losilla, C. (eds.) (2007) Derivas del cine europeo contemporáneo, Valencia: Muestra Internacional de Cine Europeo Contemporáneo (MICEC)-Filmoteca de Catalunya-Centro Galego de Artes da Imaxe-IVAC La Filmoteca.↑ INICI

Altres publicacions

Aidelman, N. (2006) El cine hecho con agua. J. Balló & A. Bergala (ed.), Erice-Kiarostami. Correspondencias. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - Diputació de Barcelona (pp. 136-141).

Aidelman, N. (2006) La trace de leurs pas. À propos des archives du tournage de Pierrot le fou. N. Brenez (ed.), Jean-Luc Godard. Documents. París: Éditions du Centre Pompidou (pp. 60-66).

Aidelman, N. (2008) Exponerse al cine (sobre Chantal Akerman par Chantal Akerman. H. J. Rodríguez (ed.), Elegías íntimas. Madrid: Ocho y Medio / Área de Gobierno de las Artes (Madrid) (pp. 226-231).

Aidelman, N. (2010) Filmar la infancia. A partir de Los cuatrocientos golpes. C. Losilla (ed.), François Truffaut. El deseo del cine. San Sebastián: E.P.E Donostia Kultura (pp. 171-178).

Aidelman, N. & De Lucas, G. (2007) Philippe Garrel. Q. Casas (ed.), Philippe Garrel. El cine revelado. San Sebastián: Festival Internacional de Cine de Donostia y Filmoteca Vasca (pp. 25-42).

Aidelman, N. & De Lucas, G. (eds.) (2010) Jean-Luc Godard. Pensar entre imágenes. Conversaciones, entrevistas, presentaciones y otros fragmentos. Barcelona: Intermedio.

Balló, J. (2009) A imagen del bosque. M. González (ed.), Furtivos Borau, Huesca: Diputación Provincial de Huesca (pp. 159-169).

Balló, J. (2009) La inscripción documental. Q. Casas (ed.), La Contraola: novísimo cine francés, Donostia: Festival Internacional de Cine de Donostia (pp.161-165).

Balló, J. (ed.) (2011) Todas las cartas. Correspondencias fílmicas, Barcelona: CCCB / CCUT-UNAM / La Casa Encendida Obra Social de Caja Madrid / Acción Cultural Española / Diputació de Barcelona / Ajuntament de Barcekiba / Generalitat de Catalunya.

Balló, J. (2011) Los círculos del documental de creación, Academia. Revista del Cine Español, nº 178 (pp. 36-38).

Benavente, F. (2006) La politica come fantasma. Intorno a Veinte años no es nada. N. Vidal (ed.), Joaquín Jordà, Torino: Museo Nazionale del Cinema / Fondazione Maria Adriana Prolo (pp. 141-151).

Benavente, F. (2007) August Days. J. Yáñez (ed.), Spanish Cinema in the New Century: A Contemporary Look / Cine español para el nuevo siglo: la mirada contemporánea. Tesalónica: Thessaloniki International Film Festival (pp. 82-84).

Benavente, F. & Fillol, S. (2006) Del cero al infinito: Entre lo cotidiano y lo metafísico en el Nuevo Cine del Este. J. E. Monterde & C. Losilla (eds.), Vientos del Este. Los nuevos cines en los países socialistas europeos 1955-1975, Valencia: Festival Internacional de Cine de Gijón-Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay-Centro Galego de Artes da Imaxe (pp. 91-126).

Benavente, F. & Fillol, S. (2007) La dispersión y la distancia. Formas políticas del Nuevo Cine Alemán. Straub, Kluge, Fassbinder, Fleischmann, Schlöndorff. J. E. Monterde & C. Losilla (eds.), Paisajes y figuras: perplejos. El Nuevo Cine Alemán (1962-1982), Valencia: Festival Internacional de Cine de Gijón-Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay-Centro Galego de Artes da Imaxe (pp. 77-98).

Benavente, F. & Salvadó Corretger, G. (2009) Algunes consideracions entorn els festivals audiovisuals a Catalunya. J. Gifreu & J. M. Corbella (eds.) La producción audiovisual a Catalunya 2005-2007, Barcelona: Documenta Universitària (pp. 321-333).

Benavente, F. & Salvadó Corretger, G. (2010) From Figure to Figural. Body and Incarnation in Contemporary Film, Academic Quarter. The Academic for Research from the Humanities, Aalborg University Press (pp. 130-138).

Benavente, F. & Salvadó Corretger, G. (2011) Ficcions possibles: Imatges del cinema català dels darrers deu anys, Dossier de l’Observatori de la Producció Audiovisual, nº 6.

Bergalà, A. & Balló, J. (eds.) (2006) Erice-Kiarostami. Correspondencias. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - Diputació de Barcelona.

Bou, N. (2007) La naissance de l’amour. El nacimiento del desamor. Q. Casas (ed.) Philippe Garrel. El cine revelado, Donosti: Festival Internacional de Cine de Donosti / Filmoteca Vasca (pp. 203-207).

Bou, N. (2011) Nuevos espacios para soñar. La representación del deseo en el cine de Federico Fellini. AAVV, La metamorfosis del deseo. Seminario UB de Psicoanálisis, Literatura y Cine, Barcelona: UOC.

Bou, N. & Pérez, X. (2008) I soliti ignoti (Rufufú, 1958). La chapuza como una de las bellas artes. Q. Casas & A. C. Iriarte (eds.) Mario Monicelli, Donosti: Festival Internacional de Cine de Donosti / Filmoteca Vasca / ICAA (pp. 201-213).

Bou, N. & Pérez, X. (2009) La libre confesión. La construcción fílmica del testimonio en El encargo del cazador, Formats, nº 5, Universitat Pompeu Fabra.

Bou, N. & Pérez, X. (2010) El carrusel de las imágenes. C. Losilla (ed.), François Truffaut. El deseo del cine, San Sebastián: E.P.E Donostia Kultura (pp. 201-208).

De Lucas, G. (2006) Artavazd Pelechian. J. E. Monterde & C. Losilla (eds.), Vientos del Este. Los nuevos cines en los países socialistas europeos 1955-1975, Valencia: Festival Internacional de Cine de Gijón-Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay-Centro Galego de Artes da Imaxe (pp. 327-328).

De Lucas, G. (2006) Érase un mirlo cantor. J. E. Monterde & C. Losilla (eds.), Vientos del Este. Los nuevos cines en los países socialistas europeos 1955-1975, Valencia: Festival Internacional de Cine de Gijón-Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay-Centro Galego de Artes da Imaxe (pp. 327-328).

De Lucas, G. (2006) El jardín y las afueras. H. J. Rodríguez (ed.) Miradas para un nuevo milenio. Fragmentos para una historia futura del cine español, Alcalá de Henares: Festival de Cine de Alcalá de Henares (pp. 257-259).

De Lucas, G. (2006) Retratos / Autorretratos. Q. Casas & J. Pons (eds.) Barbet Schroeter: itinerarios y dilemas, Donostia: Festival Internacional de Cine de Donostia (pp. 127-139).

De Lucas, G. (2006) Las escalas del mundo. A. Bergalà & J. Balló (eds.) (2006) Erice-Kiarostami. Correspondencias. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - Diputació de Barcelona (pp. 54-61).

De Lucas, G. (2007) Los puntos cardinales. C. Losilla & J. Pena (eds.) (2007) Algunos paseos por la ciudad de Sylvia: un cuaderno de notas, Gijón: Festival Internacional de Cine de Gijón (pp. 51-53).

De Lucas, G. (2007) Un pequeño fragmento del mundo. H. J. Rodríguez (ed.) Montxo Armendáriz: itinerarios, Madrid: Filmoteca de Extremadura / Ocho y medio (pp. 40-49).

De Lucas, G. (2007) Werner Schroeter y las arqueologías de la pasión. J. E. Monterde & C. Losilla (eds.), Paisajes y figuras: perplejos. El Nuevo Cine Alemán (1962-1982), Valencia: Festival Internacional de Cine de Gijón-Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay-Centro Galego de Artes da Imaxe (pp. 277-292).

De Lucas, G. (2008) Jean-Marie Straub / Danièle Huillet. L’amor che move il sole e l’altre stelle. H. J. Rodríguez (ed.) Elegías íntimas: instantáneas de cineastas, Madrid: Ocho y medio / Ayuntamiento de Madrid (pp. 96-100).

De Lucas, G. (2008) Los autorretratos de Johan van der Keuken. G. Martín Gutiérrez (ed.) Cineastas frente al espejo, Madrid / Las Palmas de Gran Canaria: T&B / Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria (pp. 183-194).

De Lucas, G. (2009) Cédric Kahn. Q. Casas (ed.), La Contraola: novísimo cine francés, Donostia: Festival Internacional de Cine de Donostia (pp. 216-217).

De Lucas, G. (2009) Nicolas Philibert. Q. Casas (ed.), La Contraola: novísimo cine francés, Donostia: Festival Internacional de Cine de Donostia (pp. 238-240).

De Lucas, G. (2009) Como el océano. M. Panozzo (ed.) Jean Eustache. Un fulgor arcaico, Buenos Aires / La Coruña: BAFICI / CGAI (pp. 99-102)

De Lucas, G. (2009) Sonimage. La nouvelle vague y la otra modernidad europea. C. F. Heredero (ed.) Nouvelle Vague. Los caminos de la modernidad, Valladolid: Semana Internacional de Cine de Valladolid (pp. 123-137).

De Lucas, G. (2010) Nuestras correspondencias. C. Losilla (ed.) François Truffaut. El deseo del cine, San Sebastián: E.P.E Donostia Kultura (pp. 191-200).

De Lucas, G. (2011) Sólo la revolución salva el pasado. VVAA, La voz de Pasolini, Madrid / La Coruña: Maia / Fundación Luis Seoane (pp. 161-170).

Fillol, S. (2007) Elle a passé tant d’heures sous les sunlights. El amor después del amor. Q. Casas (ed.), Philippe Garrel. El cine revelado. San Sebastián: Festival Internacional de Cine de Donostia y Filmoteca Vasca (pp. 125-131).

Fillol, S. (2007) Marie pour mémoire. No toda es vigilia la de los ojos abiertos. Q. Casas (ed.), Philippe Garrel. El cine revelado. San Sebastián: Festival Internacional de Cine de Donostia y Filmoteca Vasca (pp. 85-90).

Fillol, S. (2009) Low Life, a Bunch of Punkie Cinema Words. Notas sobre el método de trabajo de Nicolas Klotz y Elisabeth Perceval. Q. Casas (ed.), La Contraola: novísimo cine francés, Donostia: Festival Internacional de Cine de Donostia (pp.69-75).

Font, D. (2002) Paisajes de la modernidad: cine europeo, 1960-1980, Barcelona: Paidós.

Font, D. (2006) La última mirada: testamentos fílmicos, Valencia: Ediciones de la Filmoteca.

Losilla, Carlos (2006). Jenseits von Almodóvar und Amenábar. Das Andere Spanische Kino. I. Schenk & C. Rüffert & K. Schmid & A. Thews (eds.), Experimental Mainstream? Differenz und Uniformierung im populären Kino. Berlín: Bertz+Fischer (págs. 132-140).

Losilla, C. (2007). Turn the Page or Start from Scratch: Spanish Fiction Cinema at the Beginning of the 21st Century. J. Yáñez (ed.), Spanish Cinema in the New Century: A Contemporary Look / Cine español para el nuevo siglo: la mirada contemporánea. Tesalónica: Thessaloniki International Film Festival (págs. 10-25).

Losilla, C. (2009). El sitio de Viena. Huellas de Fritz Lang, Madrid: Filmoteca de Extremadura-Ediciones Notorious.

Losilla, C. (ed.) (2010) François Truffaut. El deseo del cine, San Sebastián: E.P.E Donostia Kultura.

Losilla, C. (2011). Flujos de la melancolía. De la historia al relato del cine, Valencia: Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay.

Losilla, C. (2011) Negar lo felliniano. J. Angulo & J. Fernández (eds.) Federico Fellini, Donostia: Donostia Kultura.

Losilla, C. (2011) Un soliloquio mientras paseo por los alrededores de Jacques Demy. Q. Casas & A. C. Iriarte (eds.) Jacques Demy, Donostia / Madrid: Donostia Zinemaldia / Filmoteca Española.

Losilla, C. (2012). La invención de la modernidad o cómo acabar de una vez por todas con la historia del cine. Madrid: Cátedra.

Losilla, C. & Pena, J. (eds.) (2007) Algunos paseos por la ciudad de Sylvia: un cuaderno de notas, Gijón: Festival Internacional de Cine de Gijón.

Monterde, J. E. & Losilla, C. (eds.) (2006) Vientos del Este. Los nuevos cines en los países socialistas europeos 1955-1975, Valencia: Festival Internacional de Cine de Gijón-Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay-Centro Galego de Artes da Imaxe.

Monterde, J. E. & Losilla, C. (eds.) (2007) Paisajes y figuras: perplejos. El Nuevo Cine Alemán (1962-1982), Valencia: Festival Internacional de Cine de Gijón-Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay-Centro Galego de Artes da Imaxe.

Pintor, I. (2006) La infancia de Ivan. J. E. Monterde & C. Losilla (eds.), Vientos del Este. Los nuevos cines en los países socialistas europeos 1955-1975, Valencia: Festival Internacional de Cine de Gijón-Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay-Centro Galego de Artes da Imaxe (pp. 211-212).

Pintor, I. (2006) Jan Kadar y Elmer Klos. J. E. Monterde & C. Losilla (eds.), Vientos del Este. Los nuevos cines en los países socialistas europeos 1955-1975, Valencia: Festival Internacional de Cine de Gijón-Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay-Centro Galego de Artes da Imaxe (pp. 301-302).

Pintor, I. (2006) Jiri Menzel. J. E. Monterde & C. Losilla (eds.), Vientos del Este. Los nuevos cines en los países socialistas europeos 1955-1975, Valencia: Festival Internacional de Cine de Gijón-Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay-Centro Galego de Artes da Imaxe (pp. 312-314).

Pintor, I. (2007) Ángel negro en la nieve. El cine contemporáneo en el este de Europa. D. Font & C. Losilla (eds.), Derivas del cine europeo contemporáneo, Valencia: Muestra Internacional de Cine Europeo Contemporáneo (MICEC)-Filmoteca de Catalunya-Centro Galego de Artes da Imaxe-IVAC La Filmoteca (pp. 175-185).

Pintor, I. (2007) En los límites del vagabundeo. Pervivencia del Nuevo Cine Alemán: Wim Wenders, Werner Herzog, Volker Schlöndorff. J. E. Monterde & C. Losilla (eds.), Paisajes y figuras: perplejos. El Nuevo Cine Alemán (1962-1982), Valencia: Festival Internacional de Cine de Gijón-Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay-Centro Galego de Artes da Imaxe (pp. 155-176).

Pintor, I. (2008) Los rostros de Mari. El cine de Julio Medem y el imaginario mitológico vasco. M.-S. Rodríguez (ed.) Le cinéma de Julio Medem, París: Presses Sorbonne Nouvelle, 2008 (pp. 123-146).

Pintor, I. (2008) A Matter of Life and Death: Terence Davies y el cine británico en los años ochenta. Q. Casas (ed.) Terence Davies: los sonidos de la memoria, Donostia: Festival Internacional de Cine de Donostia / Filmoteca Vasca (pp. 63-75).

Pintor, I. (2007) Ballet mecánico. C. Losilla & J. Pena (eds.) (2007) Algunos paseos por la ciudad de Sylvia: un cuaderno de notas, Gijón: Festival Internacional de Cine de Gijón (pp. 34-35).

Pintor, I. (2009) Paisajes del éxodo. V. Kovacsics (ed.) Fatih Akin: el hogar errante, Gijón: Festival Internacional de Cine de Gijón (pp. 65-76).

Pintor, I. (2011) Queridos Víctor y Abbas. J. Balló (ed.) Todas las cartas. Correspondencias fílmicas, Barcelona: CCCB / CCUT-UNAM / La Casa Encendida Obra Social de Caja Madrid / Acción Cultural Española / Diputació de Barcelona / Ajuntament de Barcekiba / Generalitat de Catalunya.

Riambau, E. & Salvadó Corretger, G. & Torreiro, Casimiro (2006) “A mí la normalidad no me gusta”: un largo encuentro con Joaquín Jordà, Nosferatu, nº 52, pp. 40-79.

Salvadó Corretger, G. (2006) Spettri e pellicolle. I progetti non realizzati di Joaquín Jordà. N. Vidal (ed.), Joaquín Jordà, Torino: Museo Nazionale del Cinema / Fondazione Maria Adriana Prolo (pp. 155-164).

Salvadó Corretger, G. (ed.) (2006) Xcèntric: 45 películas contra dirección, Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - Diputació de Barcelona.

Salvadó Corretger, G. (ed.) (2008): Cinema. VVAA, Catalunya, tota la nostra cultura (volumen II, Arquitectura, Art i Cinema), Barcelona: Edicions 62 (pp. 214-261).

Salvadó Corretger, G. (2010) Contraplà amb la mort. Imatge i història en el cinema portuguès contemporani, Treballs de Comunicació, nº 26.

Salvadó Corretger, G. & Benavente, F. (2007) Otras voces, otros ámbitos: sobre el cine portugués contemporáneo. D. Font & C. Losilla (eds.), Derivas del cine europeo contemporáneo, Valencia: Muestra Internacional de Cine Europeo Contemporáneo (MICEC)-Filmoteca de Catalunya-Centro Galego de Artes da Imaxe-IVAC La Filmoteca (pp. 133-144).

Salvadó Corretger, G. & Benavente, F. (2009) Filmar l’altre al cinema de Joaquim Jordà, Formats. Revista de Comunicació Audiovisual, nº 5, Universitat Pompeu Fabra.

Salvadó Corretger, G. & Kovacsics, Violeta & Jiménez-Morales, M. & Garin, Manuel (2008): Les tendències del cinema català contemporani. VVAA, Catalunya, tota la nostra cultura (volumen II, Arquitectura, Art i Cinema), Barcelona: Edicions 62 (pp. 248-261).

Sánchez, S. (2006) La risa en el espejo. Notas sobre la comedia española reciente. H. J. Rodríguez (ed.) Miradas para un nuevo milenio. Fragmentos para una historia futura del cine español, Alcalá de Henares: Festival de Cine de Alcalá de Henares (pp. 135-142).

Sánchez, S. (2006) Madre Juana de los Ángeles. J. E. Monterde & C. Losilla (eds.), Vientos del Este. Los nuevos cines en los países socialistas europeos 1955-1975, Valencia: Festival Internacional de Cine de Gijón-Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay-Centro Galego de Artes da Imaxe (pp. 216-218).

Sánchez, S. (2007) No aquí, no ahora, a: De La cicatrice intérieure y una cierta tendencia del cine contemporáneo. Q. Casas (ed.), Philippe Garrel. El cine revelado. San Sebastián: Festival Internacional de Cine de Donostia y Filmoteca Vasca (pp. 65-72).

Sánchez, S. (2008) En el corazón de la memoria. Q. Casas (ed.) Terence Davies: los sonidos de la memoria, Donostia: Festival Internacional de Cine de Donostia / Filmoteca Vasca (pp. 27-39).

Sánchez, S. (2009) Programa doble para un cine incierto. J. Gràcia & D. Ródenas (eds.) Más es más. Sociedad y cultura en la España democrática, 1986-2008, Madrid: Vervuert/Iberoamericana (pp.121-151).

Sánchez, S. (2009) Soul Kitchen. La cocina del paraíso. V. Kovacsics (ed.) Fatih Akin: el hogar errante, Gijón: Festival Internacional de Cine de Gijón (pp. 161-167).

Sánchez, S. (2011) Géminis ascendente géminis. Auge y caída del amor en el musical de Jacques Demy. Q. Casas & A. C. Iriarte (eds.) Jacques Demy, Donostia / Madrid: Donostia Zinemaldia / Filmoteca Española (pp. 155-172).↑ INICI

Producció acadèmica

TESIS DOCTORALS DE MEMBRES DE L'OBSERVATORI

AUTOR

TÍTOL

DIRECTOR

Aidelman Feldman, Núria

En curs

 

Balló Fantova, Jordi

Indagació sobre els motius visuals en el cinema

Dr. Antoni Marí Muñoz

Benavente Burian, Francesc Xavier

El héroe trágico en el western. El género y sus límites

Dra. Núria Bou i Sala

Bou i Sala, Núria

La mirada en el tiempo: la representación cinematográfica de la pasión

Dra. Helena Puigdomènech Forcada (UB)

Corominas Serra, Aurora

Representació Cinematogràfica del Gest de l'Artista. Mirades a Vicent van Gogh

Dra. Núria Bou i Sala

De Lucas Abril, Gonzalo

La representación cinematográfica de las lágrimas femeninas. Sobre el retrato de la actriz en el cine moderno

Dra. Núria Bou i Sala

Elduque i Busquets, Albert

En curs

 

Fillol, Santiago

Manifestaciones de una lejanía (por cercana que pueda estar)

Dra. Núria Bou i Sala

Garin Boronat, Manuel

En curs

 

Jiménez-Morales, Manel

Finals sense fi. Estudi de la construcció serial a 24, Prison Breack i Heroes 

Dr. Xavier Pérez Torío

Losilla Alcalde, Carlos

La invención de la modernidad. Historia y melancolía en el relato del cine

Dra. Núria Bou i Sala

Martí i Saldes, Montserrat

Estructura narrativa i estil visual dels documentals de la realitzadora de televisió Mercè Vilaret.

Dr. Josep Maria Baget Herms

Pérez Torío, Xavier

Formes del Suspens Cinematogràfic

Dr. Xavier Ruiz Collantes

Pintor Iranzo, Ivan

Continuidad y discontinuidad visual en la historieta

Dr. Xavier Pérez Torío

Rey, Endika

En curs

 

Roche Suárez, Carles

En curs

 

Salvadó Corretger, Glòria

Contraplà amb la mort. Imatge i història en el cinema portuguès contemporani

Dr. Xavier Pérez Torío

Salvadó Romero, Alan

En curs

 

Sánchez Martí Sergi

Hacia una imagen no-tiempo. Deleuze, el tiempo y el cine digital

Dr. Xavier Pérez Torío

TESIS DOCTORALS RELACIONADES AMB EL CINEMA EUROPEU DIRIGIDES PER MEMBRES DE L'OBSERVATORI

AUTOR

TÍTOL

DIRECTOR

Barreiro González, María Soliña

La mirada obsesiva: imágenes del tiempo en el cine de vanguardia europeo de los años 20

Dr. Jordi Ibáñez Fanés i Dra. Núria Bou i Sala

Benavente Burian, Francesc Xavier

El héroe trágico en el western. El género y sus límites

Dra. Núria Bou i Sala

Corominas Serra, Aurora

Representació Cinematogràfica del Gest de l'Artista. Mirades a Vicent van Gogh

Dra. Núria Bou i Sala

De Lucas Abril, Gonzalo

La representación cinematográfica de las lágrimas femeninas. Sobre el retrato de la actriz en el cine moderno

Dra. Núria Bou i Sala

Ferret Fortuny, Jordi

L'efecte hipnòtic en el cinema postmodern

Dr. Domènec Font Blanch

Fillol, Santiago

Manifestaciones de una lejanía (por cercana que pueda estar)

Dra. Núria Bou i Sala

Jiménez-Morales, Manel

Finals sense fi. Estudi de la construcció serial a 24, Prison Breack i Heroes 

Dr. Xavier Pérez Torío

Losilla Alcalde, Carlos

La invención de la modernidad. Historia y melancolía en el relato del cine

Dra. Núria Bou i Sala

Markuš, Saša

La parodia en el cine posmoderno

Dr. Xavier Pérez Torío

Mayer, Myriam

Le temps des fantômes, Approche de l'oeuvre cinématographique de José Luis Guerin

Dr. Domènec Font Blanch i Dr. Jacques Terrassa

Pintor Iranzo, Ivan

Continuidad y discontinuidad visual en la historieta

Dr. Xavier Pérez Torío

Salvadó Corretger, Glòria

Contraplà amb la mort. Imatge i història en el cinema portuguès contemporani

Dr. Xavier Pérez Torío

Sánchez Martí, Sergi

Hacia una imagen no-tiempo. Deleuze, el tiempo y el cine digital

Dr. Xavier Pérez Torío

Sílvia Colominas Pérez

La frontera física (Cicley, Alaska) y la frontera imaginaria (realidad y fantasía) en Northern Exposure

Dr. Xavier Pérez Torío

TESINES I TREBALLS DE RECERCA RELACIONATS AMB EL CINEMA EUROPEU DIRIGITS PER MEMBRES DE L'OBSERVATORI

AUTOR

TÍTOL

DIRECTOR

Adell Carmona, Maria

Las "altas soledades" de una actriz: Jean Seberg, de Preminger  a Garrel

Dr. Xavier Pérez Torío

Albuquerque, Liliana Carneiro

La relación de las vanguardias artísticas con la comedia absurda: el caso Monty Python

Dr. Jordi Balló Fantova

Algarín Navarro, Francisco

Escenas de vida paralela: una partida de dobles, fantasmas y revenants con Jacques Rivette

Dr. Santiago Fillol

Asín Sánchez, Manuel

El cine cómico primitivo entre Europa y Estados Unidos. El caso de Max Linder

Dra. Núria Bou i Sala

Cabello Gonzálvez, Mònica

El cine como instrumento educativo en las misiones pedagógicas (1931-1936)

Dra. Núria Bou i Sala i Dr. Alejando Montiel Mues

Checa Bañuz, Christian

La huella del futuro. El cine y el pensamiento y la imagen y el fantasma

Dra. Núria Bou i Sala i Dr. Sergi Sánchez Martí

De Lucas Abril, Gonzalo

Escritura de la Transparencia Imagen de las lágrimas de Ingrid Berman en el Volcán de Stromboli

Dra. Núria Bou i Sala

Elduque i Busquets, Albert

Figures i mirades salvatges en el cinema de Werner Herzog

Dr. Xavier Pérez Torío

Ferret Fortuny, Jordi

L'estil hipnótic i l'estètica del somni en el cinema postmodern

Dr. Domènec Font Blanch

Fillol, Santiago

Manifestaciones de una lejanía, por cercana que pueda estar. Una historia del fuera de campo cinematográfico, desde el fuera de campo tourneuriano

Dra. Núria Bou i Sala

Gabriel Tomàs, Andreu

"Sobre l'ús del film familiar com a motiu visual en el cinema"

Dr. Jordi Balló Fantova

García García, Miguel

Los caminos a Walden

Dr. Fran Benavente Burian

Gozalbo Felip, Mónica

Hacia una Tipología de la Actriz Cómica Española. El Caso de Gracita Morales.

Dr. Domènec Font Blanch

Guerrero Vara, Javier

El método Clouzot

Dra. Núria Bou i Sala

Guzmán Pérez, José Angel

Tragedia y Cine: Unas Relaciones Peligrosas, la poética de Dangerous Liaisons. Elementos para un estudio del Cine tragico

Dr. Xavier Pérez Torio

Herrera Ferrer, Raquel

Narrativa multimedia, narrativa intransitiva: investigación interdisciplinar sobre la narrativa digital como narrativa audiovisual no convencional

Dra. Núria Bou i Sala

Iñíguez Morgado, Natalia

Aproximación a una tipología del héroe contemporáneo. El motivo del regreso al hogar

Dr. Xavier Pérez Torio

Kovacsics Grisolía, Violeta

A las dos orillas del barco.Sobre la obra crítica y cinematográfica de Jacques Rivette

Dr. Xavier Pérez Torío

Ledo Cordeiro, Ramiro

Filmar la historia a partir de Peter Weiss

Dr. Gonzalo de Lucas Abril

Losilla Alcalde, Carlos

Transiciones de la melancolía. Espacios y flujos en la historia del cine

Dr. Domènec Font Blanch

Markuš, Saša

La Parodia Cinematográfica en la Comunidad de Alex de la Iglésia

Dr. Xavier Pérez Torio

Martínez Muñoz, Pau

La línea de Plata (Contribución al estudio de los documentales anarquistas producidos en Barcelona entre julio de 1936 y diciembre de 1937)

Dr. Xavier Pérez Torio

Matamoros Balasch, Carles

En busca de la revelación. El cine como experiencia del instante que dura

Dr. Sergi Sánchez Martí

Merino Serrat, Immaculada

Agnès Varda: De Millet al reciclatge. Presència i referents estètics a Les glaneurs et la glaneuse

Dra. Núria Bou i Sala

Millaret Valls, Joan

El sofà devorador. El nàufrag en terra

Dr. Xavier Pérez Torío

Miralles i Broto, Joan Jordi

Visions postapocalíptiques: la ruïna i el cos en el cinema de Ciprì i Maresco

Dr. Xavier Pérez Torío

Molina Martínez, Julián

La creación imposible. Poética de las ficciones sobre el fracaso artístico desde la modernidad

Dr. Gonzalo de Lucas Abril

Mourenza Urbina, Daniel

Espacio global/identidades inestables. Un estudio sobre el espacio en el cine contemporáneo

Dra. Glòria Salvadó Corretger

Muñoz Felipe, Javier

La Trilogia d'Edgar Neville

Dr. Domènec Font Blanch

Nolwenn, Vignon

Le corps révélé: la représentation du corps dans le cinéma de Maurice Pialat

Dr. Gonzalo de Lucas Abril

Pérez Fernández, Haliam

Bresson y Dostoyevski confluencias en Au Hasard Balthazar

Dr. Xavier Pérez Torío

Petrus Pons, Anna

Fromes Frontereres entre el Documental i la Ficció: Representació de l'Absència

Dr. Jordi Balló Fantova

Pitarch, Daniel

Jean Epstein i la teoria cinematogràfica utòpica i epistemològica d'entreguerres

Dr. Xavier Pérez Torío

Poch Sabarich, Paco

La producció del telefilms a Catalunya (2000-2003) i el procés de producció de Tempus Fugit

Dr. Domènec Font Blanch

Rey Benito, Endika

Los títulos de crédito como marco de la obra filmica. Análisis en Un americano en París, West Side Story y El desprecio

Dra. Núria Bou i Sala

Rico Clavellino, Celia

El cine entre la immediatez y la memoria: los motivos de la naturaleza muerta y de la ruina a partir del Still Life (2006) de Jia Zhang Ke

Dr. Gonzalo de Lucas Abril

Roche-Suárez, Carles

La sombra del coloso: figura y fondo en el género de monstruos gigantes

Dra. Núria Bou i Sala

Ruiz Rodríguez, Paula Aranzazu

Cuerpos abiertos, cineastas del corte. Una introducción al corte como dispositivo

Dra. Núria Bou i Sala

Salvadó Corretger, Glòria

La Mirada i la Paraula en els sis Contes Morals d'Eric Rohmer

Dr. Xavier Pérez Torio

Salvadó Romero, Alan

Formes de paisatge en la "Trilogia de Koker" d'Abbas Kiarostami

Dr. Domènec Font Blanch

Sánchez Martí, Sergi

Hacia una imagen no-tiempo. Notas deleuzianas sobre la naturaleza del tiempo en el cine contemporáneo

Dr. Xavier Pérez Torio

Vilaró i Moncasí, Arnau

Entre la imatge i la paraula: l'oscil·lant i l'amor en un cert cinema d'autor francès

Dr. Sergi Sánchez Martí

Zavala Scherer, Diego

La figura heroica en "El pequeño Dieter necesita volar" (1997) de Werner Herzog. La hibridación de la narración mítica y el documental contemporáneo.

Dr. Doménec Font Blanch↑ INICI

Producció Audiovisual

L’Observatori del Cinema Europeu Contemporani ha participat en el procés creatiu de pel·lícules de projecció internacional. Ja des d’abans de la creació de l’OCEC, els seus membres han tingut un estret vincle amb el Màster en Documental de Creació de la Universitat Pompeu Fabra, dirigit pel Dr. Jordi Balló. Això ha permès que l’estudi teòric del cinema trobés les seves correspondències amb la producció audiovisual. A continuació es troben les obres produïdes en el si d’aquest màster, així com altres peces impulsades i recolzades per membres de l’OCEC.

MÀSTER EN DOCUMENTAL DE CREACIÓ

Mones com la Becky (Joaquim Jordà, Núria Villazán, 1999)
Buenaventura Durruti, anarquista (Jean-Louis Comolli, Ginette Lavigne, 2000)
En construcción (José Luis Guerín, 2001)
Cravan vs. Cravan (Isaki Lacuesta, 2002)
De nens (Joaquim Jordà, 2003)
El cielo gira (Mercedes Álvarez, 2004)
Veinte años no es nada (Joaquim Jordà, 2004)
Aguaviva (Ariadna Pujol, 2005)
Tierra negra (Ricardo Íscar, 2005)
Dies d’agost (Marc Recha, 2006)
La leyenda del tiempo (Isaki Lacuesta, 2006)
Memòria negra (Xavier Montanyà, 2006)
Diario argentino (Guadalupe Pérez García, 2007)
Los condenados (Isaki Lacuesta, 2009)
Morir de día (Laia Manresa i Sergi Dies, 2010)
Cuchillo de palo (Renate Costa, 2011)
Hollywood Talkies (Óscar Pérez, 2011)
Mercado de futuros (Mercedes Álvarez, 2011)
El foso (Ricardo Íscar, 2012)
Bajarí (Eva Vila, 2013)
Volar (Carla Subirana, 2013)
La plaga (Neus Ballús, 2013)

ALTRES OBRES

Entre el dictador i jo (AADD, 2006) / Juan Barrero, Raúl Cuevas, Guillem López, Mònica Rovira, Sandra Ruesga, Elia Urquiza
Ich bin Enric Marco (Santiago Fillol i Lucas Vernal, 2009)
Caracremada (Lluís Galter, 2010)

69-78 Prescrit (AADD, 2011) / Maialen Sarasua, Rubén Margalló, Lluís Galter, Pilar Monsell. Coordinat per Ivan Pintor.

Harold Bloom, Reading the Labyrinth / Cábala y crítica (Ivan Pintor, 2011)↑ INICI